slide slide slide
slide slide slide
slide slide slide

KUOPION POSTIMERKKIKERHO vv 1921 – 1922.

Keväällä 1921 perustettiin KUOPION POSTIMERKKIKERHO (SPL N:o 20/21), jossa suurin ansio lienee ollut kokoonkutsujalla K. Killisellä. Perustava kokous pidettiin 12.4.1921 klo 18.30 alkaen Kuopion Museon yläkerrassa. Ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin Seurahuoneella (nyk. Kaupunginhotelli)
26.4.21. Silloin on kerätty kolehtia yhdistyksen hyväksi, mikä on tuottanut mk 36.25 sekä jäsen- ja sisäänkirjoitusmaksuja mk 15.- ja 5.- = mk 20.- jäsentä kohti. Kaikki nämä viennit on päivätty kassakirjaan mainittuna päivänä. Kassakirjaa on pidetty suurella huolellisuudella ja täsmällisyydellä. Perustamispäivää 12.4. on näin nyt pidettävä yhdistyksen varsinaisena vuosipäivänä.

Yhdistyksen jäsenet vv 1921 – 1922 olivat seuraavat: Apteekkari KALERVO KILLINEN, varatuomari RUDOLF JACK, luutn. RAINER AHONIUS, kapt. IRMER FORSIUS, postimerkkikauppias A. USKO AHONOJA, edustaja AULIS ILMARI AHONOJA, faktori A. ALHO, postimerkkikauppias JOUKO HÄMÄLÄINEN,
pormestarinrouva, TVH:n piirikasööri OLGA ANDERSIN, kauppias ARTHUR H. ÅBERG, lehtori KURT ENWALD, asianajaja HJALMAR GRANFELT, pankinjohtaja ILMARI KEINÄNEN, ja res.luutn. URHO HEIKKI
JONKKA, yhteensä 14 jäsentä.

Yhdistyksen johtokuntaan valittiin aluksi puheenjohtajaksi KALERVO KILLINEN, varapuheenjohtajaksi A. USKO AHONOJA, sihteeriksi JOUKO HÄMÄLÄINEN, rahastonhoitajaksi OLGA ANDERSIN ja vaihtopäälliköksi RAINER AHONIUS.
Kokoukset pidettiin Seurahuoneella syksyllä 1921 joka toinen viikko ja toiminta lienee ollut vilkasta (SPL N:o 20/21). Kokouksissa harrastettiin vaihtotoimintaa, näytettiin merkkejä ja kokoelmia sekä kerrottiin havaintoja yksityisistä merkeistä. Yksityisesti harrastettiin paljon vaihtoa ulkomaiden kanssa.
Mitä rouva Olga Andersinin mukana oloon tulee, niin pidettiin sitä kaupungilla tavattomana, että nainen keräsi postimerkkejä ja vielä tavattomampana, että hän liittyi muuten pelkästään miesten miehittämään yhdistykseen.
Vuonna 1922 on toimintaan tullut muutoksia, koska yhdistyksestä on SPL N:o 4/22:ssa s. 50 vain lyhyt maininta, että puheenjohtajaksi on valittu postimerkkikauppias A. U. Ahonoja. Lisäksi kehoittaa SPL
kuopiolaisia valitsemaan kirjeenvaihtajan , ”joka tiedoittaisi sen puolen tapahtumat lehdellemme”. Samalla valittiin uudeksi sihteeriksi A. I. Ahonoja.

Samassa lehdessä on julkaistuna myös K. Killisen artikkeli ”Pois yksityispyyteet, kaikki kokonaisuudelle”. Siinä hän toteaa SPL:n heikon taloudellisen aseman ja esittää erinäisiä toimenpiteitä sen tukemiseksi. Hänen ehdotuksensa kaikkien (suomenkielisten) filatelisten yhdistysten yhteiseksi ”filatelistien merkiksi (kirjeensulkijamerkki) SPL:n toimesta toteutuikin. Vaikka K. Killinen jostakin syystä luopui KPK:n puheenjohtajan tehtävästä, ei hän silti luopunut harrastuksestaan.

Vuonna 1922 on Kuopion Postimerkkikerhon toiminta väsähtänyt. Kassakirjan mukaan on tammikuussa kerätty jäsenmaksut neljältä henkilöltä. Uskollisimmat jäsenet ovat olleet Hj. Granfelt, K. Enwald ja Olga Andersin. U. Jonkka on liittynyt jäseneksi vasta tällöin ja maksanut jäsenmaksunsa.
Kredit-puolella on A. U. Ahonoja 12.1.22 veloittanut yhdistystä ”FILATELISTI” -lehden tilauksista mk 105.-. Vuosikokous v 1922 on pidetty ja sen jälkeen on toiminta jatkunut vuoden aikana silloin tällöin, kuitenkin yhä harveten. Jäsenmäärä on ollut liian pieni toiminnan jatkuvaan ylläpitämiseen.

 

Mainittakoon myös, että SPL N:o 2/23: ssa on julkaistuna K. Killisen haastattelu, jossa hän kertoo filatelisesta harrastuksestansa. Sen mukaan hän oli aloittanut koko maailman yleiskeräilyllä ja päätynyt lopuksi Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Suomi-kokoelmassaan hänellä oli kaikki tunnetut painokset käyttämättöminä ja käytettynä. Lisäksi hän keräsi värivivahduksia ja laattavirheitä suomalaisista merkeistä.

Vuonna 1923 lienee Merkkiyhtymä Oy, nyt nimeltään OY MERKKI-AITTA lopettanut toimintansa. Sen viimeinen ilmoitus lienee SPL N:o 3/23:ssa.

Vuosina 1921-22 toimineesta yhdistyksestä, KUOPION POSTIMERKKIKERHOSTA, nykyinen POHJOIS-SAVON POSTIMERKKEILIJÄT RY laskee toimintansa alkavaksi. Selviä yhtymäkohtia on olemassa, kuten vielä käytössä oleva kassakirja v 1921 alkaen. Sen mukaan yhdistyksen varat vv 1921-30, pankissa ollen olivat kasvaneet korkoa yhteensä mk 179.70. Koko omaisuus, mk 386.10 siirtyi v 1930 toimintansa alkavan yhdistyksen omistukseen. Henkilöidenkin suhteen on olemassa yhtymäkohtia, kuten tulemme huomaamaan. Yhdistys nukkui nyt kuitenkin n 7 vuotta.

A. Suvantolan laatima historiikki vuoteen 1960 on ladattavissa tästä Historiikki 1960

 

Suomen Postimerkkilehdessä 4/1932 on ollut tällainen juttu kerhostamme:

Kerhojen osasto