slide slide slide

Tämä ohje sisältää laajennetun kansallisen postimerkki- ja postikorttinäyttelyn Savofila 2021 sääntöjen mukaiset ohjeet kokoelmien skannaamisesta ja lähettämisestä.

1. Kokoelmien kopioiden etukäteen lähettämisen tarkoitus
Kokoelmien skanausten vapaaehtoisella lähettämisellä etukäteen tavoitellaan sitä, että tuomaristo voisi tutustua kokoelmiin rauhassa ennen näyttelyä ja toisaalta sitä, että yleisö pääsisi tutustumaan kokoelmiin korona-aikana, vaikka ei varsinaiseen näyttelyyn uskaltaisikaan tulla paikalle.

2. Näytteilleasettajan vaihtoehdot
Näytteilleasettajilla on neljä vaihtoehtoa.
a. Koska kokoelmien skannaaminen ja skannausten etukäteen lähettäminen on vapaaehtoista, näytteilleasettajan ei välttämättä tarvitse tehdä mitään.
b. Toinen vaihtoehto on kokoelmien skannausten lähettäminen vain tuomariston käyttöön. Tällöin kokoelmia ei julkaista millään verkkosivulla.
c. Kolmas vaihtoehto on, että kokoelmat ovat tuomariston lisäksi yleisön nähtävissä näyttelyn verkkosivuilla. Näyttelytoimikunta päättää myöhemmin virtuaalinäyttelyn avausajankohdasta ja kestosta, mutta kuitenkin niin, että virtuaalinäyttely pidetään auki korkeintaan yhden kuukauden näyttelyn jälkeen.
d. Neljäs vaihtoehto on, että kokoelma voidaan edellisten lisäksi jättää yleisön nähtäville toistaiseksi Suomen Filatelistiliiton verkkosivuille.

3. Kokoelmien kopioiminen tai skannaaminen
Kokoelmat skannataan sivu kerrallaan.
Jokaiselle sivulle annetaan järjestysnumerotunnus:
• 01, 02 jne. alle sadan sivun kokoelmissa (esim. 01.jpg, 02.jpg, …)
• 001, 002 jne. yli sadan sivun mittaisissa kokoelmissa (esim. 001.jpg, 002.jpg, …)
Skannausten tiedostommuoto voi olla jokin seuraavista:
• .jpg
• .png
• .pdf
Skannausten tarkkuus tulee olla 300 dPi.
Jos teet kokoelmastasi pdf:n, kopioi jokainen sivu erikseen, ei kerralla koko kokoelmaa. Jokainen skannattu kokoelma tulee sijoittaa omaan tiedostokansioon, silloin jos näytteilleasettaja toimittaa kahden tai useamman kokoelman skannaukset. Muulla tavoin toteutettuja kokoelmien skannauksia
ei välttämättä voida ottaa käyttöön teknisistä tai aikataulusyistä.

4. Kokoelmien skannausten lähettäminen näyttelytoimikunnalle
Kokoelmien skannaukset voi toimittaa näyttelytoimikunnalle kahdella erilaisella tavalla.
a. Muistitikulla, joka lähetetään osoitteella Savofila 2021, c/o Lauri Väätäinen,
Sammakkolammentie 3 A 31, 70200 Kuopio. Näyttelytoimikunnalle lähetetyt muistitikut voi noutaa takaisin nimellä Savofila 2021 näyttelyn aikana Kuopion kerhon neuvontapisteestä.
b. Tiedostonsiirtopalvelu WeTransfer:in avulla. Palvelun käyttöohje aukeaa tästä linkistä.
Riippumatta siitä, kummalla tavalla skannaukset toimitetaan, lähetä lisäksi sähköpostiviesti Lauri
Väätäiselle sähköpostiosoitteeseen kokoelmainfo.savofila2021@elisanet.fi ja ilmoita siitä, ovatko kopiot:
• vain tuomariston käyttöön
• tuomariston ja virtuaalinäyttelyn käyttöön
• saako skannatun kokoelman jättää nähtäville Suomen Filateistiliiton sivuille toistaiseksi
Kokoelmat, joiden skannauksista ei em. tietoja toimiteta jäävät automaattisesti vain tuomariston nähtäville.
Skannaukset tulee toimittaa viimeistään 31.7.2021. Muistitikkuja postitse lähetettäessä muista huomioida Postin tarvitsema kuljetusaika.

5. Lisätiedot
Lisätietoja ja neuvoa antaa Lauri Väätäinen:
kokoelmainfo.savofila2021@elisanet.fi tai 040 744 8801.